TipTop Makelaars Actievoorwaarden:
Vriendenactie

Op onze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Deze winactie is uitgeschreven door TipTop Makelaars. Op deze winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan de actie is gratis.
 3. Een deelnemer kan andere mensen aandragen indien hij of zij TipTop Makelaars de opdracht heeft gegeven zijn of haar woning te verkopen of aankopen.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. De actie loopt totdat TipTop Makelaars de eerste 10 getekende opdrachten tot verkoop heeft verworven.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De nieuw aangebrachte klant dient via TipTop Makelaars een woning te hebben verkocht of aangekocht.
 8. De prijs kan in ontvangst worden genomen als de aangebrachte klant een woning heeft verkocht of aangekocht en de onroerende zaak in eigendom is overgedragen via de notaris.
 9. TipTop Makelaars kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door TipTop Makelaars voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door TipTop Makelaars.
 13. TipTop Makelaars handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 16. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met TipTop Makelaars via: info@tiptopmakelaars.nl.

  Wat is mijn huis waard?

  Ontvang een
  gratis waardebepaling