TipTop Makelaars Actievoorwaarden:
Eerste tien woningen gratis verkopen

Op onze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 1. Deze winactie is uitgeschreven door TipTop Makelaars. Op deze winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een waardebepaling heft aangevraagd via het waardebepalingsformulier op de website van tiptopmakelaars.nl. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. De actie loopt totdat TipTop Makelaars de eerste 10 getekende opdrachten tot verkoop heeft verworven.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. Toekenning van de gratis woningverkoop geschiedt op basis van de eerste 10 getekende opdrachten tot verkoop.
 8. TipTop Makelaars kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 11. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door TipTop Makelaars voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 12. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door TipTop Makelaars.
 13. TipTop Makelaars handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 16. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met TipTop Makelaars via: info@tiptopmakelaars.nl.

  Wat is mijn huis waard?

  Ontvang een
  gratis waardebepaling